GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Platon’da Mitos ve Logos

Bu dersin ana sorusu, antik Yunan felsefesinin ortaya çıktığı ortamda mevcut olduğu bilinen mitlerin, hikâyelerin, felsefî metinlerde nasıl yer aldığı ve nasıl dönüştürüldüğü sorusudur. Bu ana soru, Platon’un beş diyaloğunu örneklem kabul ederek, mitos-logos ilişkisi etrafından çözümlenmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede dersin temel metinleri; Platon’un Theaitetos, Phaidon, Şölen, Phaidros ve Timaios diyaloglarıdır. Öncelikle antik Yunan’da mitler ve fonksiyonları üzerine bir giriş yapılarak ardından mezkûr diyaloglardan pasajlar okunacak, Platon’un mitosu kullanımı üzerine çözümlemeler yapılacaktır.


Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar:

1. Paul Veyne, Yunanlar Kendi Mitlerine İnanmışlar mıydı? İstanbul: Alfa Yayınları, 2016.

2. Danielle Allen, Platon Neden Yazdı? çev. Ayşe Batur, İstanbul: İletişim Yayınları, 2010.       

3. Jean-Pierre Vernant, Eski Yunan’da Söylen ve Toplum, çev. Mehmet Emin Özcan, İstanbul: İmge Kitabevi, 1996.

4. Ernst Cassirer, Sembolik Formlar Felsefesi II: Mitik Düşünme, çev. Milay Köktürk, İstanbul: Hece Yayınları, 2005.


Program çizelgesi

1. hafta

-Kathryn Morgan, Myth and Philosophy From the Pre-Socratics to Plato, Cambridge University Press, 2004, pp. 1-45.  

-G. S. Kirk, Myth: Its Meaning and Functions, Cambridge University Press, 1970, pp. 1-41.

2. hafta

-Plato, Theaetetus.

-J. Annas, “Becoming Like God: Ethics, Human Nature, and the Divine” Plato's Ethics, Old and New, New York: 1999, içinde, pp. 52-71.

-Rachel Rue, “The Philosopher in Flight: The Digression (172c-177c) in Plato’s Theaetetus”, Oxford Studies in Ancient Greek Philosophy, (11), pp. 71-100.

3. hafta

-Plato, Phaedo.

-Walter Burket, Greek Religion, Harward University Press, 1985, pp. 161-167.

-Mircae Eliade, Doğuş ve Yeniden Doğuş: İnsan Kültürlerinde Erginlenmenin Dinî Anlamları. Çev. Fuat Aydın. Kabalcı Yay. 2015.

4. hafta

-Plato, Symposium.

-Lorelle Lamascus, The Poverty of Eros in Plato’s Symposium, London:2016, pp. 70-90.

-Dirk D. Held, “Eros, Beauty, and the Divine in Plato”, New England Classical Journal 36.3 (2009) pp. 155-167.

5. hafta

-Plato, Phaedrus.

-Kathryn Morgan, “Inspiration, Recollection, and Mimesis in Plato’s Phaedrus”, Ancient Models of Mind: Studies in Human and Divine Rationality içinde, ed. Andrea Nightingale and David Sedley, Cambridge University Press: 2010, pp. 45-64.

6. hafta

Plato, Timaeus.

-David Sedley, “The Ideal of Godlikeness”, Plato II: Ethics, Politics, Religion, and the Soul içinde. (ed.) G. Fine. Oxford University Press, pp. 309-328.

 

Tarih Saat Yer
19 Ekim 2018 18:00 İLEM
26 Ekim 2018 18:00 İLEM
02 Kasım 2018 18:00 İLEM
09 Kasım 2018 18:00 İLEM
16 Kasım 2018 18:00 İLEM
23 Kasım 2018 18:00 İLEM