GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Pax Ottomana, Mimari ve Sehir: Osmanlı'nın Anadolu'yu Fethinde Amasya'nın Rolü (1387-1481)

Konuşmacı: Hasan Karataş

Bu sunum Amasya şehrinin 15'nci yüzyıl Osmanlı coğrafyasının "Doğu Başkenti" olarak ortaya çıkması üzerinedir. 15. yüzyıl başlarında Osmanlılara katılan Amasya şehri Osmanlı sultanları ile hep bir imtiyazlı ilişki içinde oldu. Osmanlılar Amasya'yı devletlerinin doğu sınırlarında önemli bir merkez yaptılar ve şehrin imarına özen gösterdiler. Şehir kısa zamanda Osmanlı şehzadelerinin eğitildiği, komşu ülkelerden siyasi muhaliflerin sığındığı ve doğudaki askeri operasyonlarının karargâhlarının kurulduğu bir merkez haline geldi. Bu makalede Amasya'nın Osmanlılaşma süreci şehre yeni gelen Osmanlılar ve onları yerel müttefiklerinin şehrin fiziki yapısını değiştirmeleri üzerinden anlatılmıştır. Sunumda özellikle Osmanlıların şehri almaları ile çok hızlı artış gösteren zaviyeli camilerin muhtelif işlevleri üzerinde durulmuş; bu mimarinin şehrin Osmanlının Amasya ve Anadolu'yu fethindeki rolü tartışılmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
15 Ocak 2014 18:00 19:30 İlmi Etüdler Derneği