Para Vakıflarının Nakit İşletme Yöntemleri


Konuşmacı Süleyman Kaya

Para vakıfları Osmanlı toplumunun nevi şahsına münhasır bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu vakıfların nakit sermayelerini işletme yöntemleri en çok gündeme gelen konulardandır. Günümüzde yapılan bazı araştırmalarda karz-ı hasen, mudârebe, bidâa gibi yöntemlerin kullanıldığı ifade edilse bile Osmanlı kaynaklarında bu tür yöntemlerin kullanıldığına dair pek bilgi bulunmamaktadır. Buna mukabil muamele-i şeriyye, bey bi'l-istiğlal, ferağ bi'l-istiğlal gibi yöntemlerin kullandığı görülmektedir. Seminerde bu yöntemler, bir yandan yapılış şekli, meşruiyeti, hükmü gibi hukuki açıdan; bir yandan da verimliliği, yaygınlığı, elde edilen gelirin sermayeye oranı ve bu oranın enflasyonla ilişkisi gibi iktisadi açıdan ele alınmaya çalışılmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
20 Nisan 2013 18:30 İLEM Konferans Salonu
Takvime Ekle
Para Vakıflarının Nakit İşletme Yöntemleri