GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Para Vakıflarının Nakit İşletme Yöntemleri

Konuşmacı: Süleyman Kaya

Para vakıfları Osmanlı toplumunun nevi şahsına münhasır bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu vakıfların nakit sermayelerini işletme yöntemleri en çok gündeme gelen konulardandır. Günümüzde yapılan bazı araştırmalarda karz-ı hasen, mudârebe, bidâa gibi yöntemlerin kullanıldığı ifade edilse bile Osmanlı kaynaklarında bu tür yöntemlerin kullanıldığına dair pek bilgi bulunmamaktadır. Buna mukabil muamele-i şeriyye, bey bi'l-istiğlal, ferağ bi'l-istiğlal gibi yöntemlerin kullandığı görülmektedir. Seminerde bu yöntemler, bir yandan yapılış şekli, meşruiyeti, hükmü gibi hukuki açıdan; bir yandan da verimliliği, yaygınlığı, elde edilen gelirin sermayeye oranı ve bu oranın enflasyonla ilişkisi gibi iktisadi açıdan ele alınmaya çalışılmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
20 Nisan 2013 18:30 İLEM Konferans Salonu