Öznur Gülen Ertosun

Kocaeli Üniversitesi 2004 yılı İktisat bölümü mezunu olup, yüksek lisans çalışılmalarını Marmara Üniversitesi Human Resources Management and Development bölümünde “The Relationship Between Personality and being Exposed to Workplace Bullying or Mobbing”adlı tezi ile tamamlamıştır. Doktorasını 2016 yılında Gebze Teknik Üniversitesinde “Pozitif Psikolojik Sermayenin İş Algısı, Bireysel ve Örgütsel Çıktılara Etkisine Yönelik Deneysel ve Ampirik Bir Çalışma” konulu tezi ile bitirmiştir. Özel kurumlarda çeşitli iş deneyimlerinin ardından halen İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Program Başkanı olarak görev yapmaktadır. Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları alanlarında akademik çalışmaların yanı sıra hâlihazırda İşletme Bilimine Giriş, Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ücret ve Ödül Yönetimi, Kültür ve İşletme ve Davranış Bilimleri dersleri vermektedir.