Özgür Arun

1977 yılında Anadolu’da bir köyde doğmuş ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü’nde yüksek öğrenimini tamamlamıştır. 2001 yılında Berlin’e yerleşmiş ve 2002 yılının sonuna kadar araştırmalarına burada devam etmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra, 2004 ve 2011 yılları arasında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Halen Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesidir. Yüksek öğrenim, gençlik ve işsizlik, kırsal kalkınma, gelir ve refah, çocuk işgücü ve engellilik konularında araştırmalar gerçekleştiren Dr. Arun’un güncel çalışmaları ve yazıları, yaşlılık, kuşaklararası ilişkiler, kültür, sınıf ve beğeniler üzerinedir. 2014 yılında Akdeniz Üniversitesi “Bilim, Hizmet, Teşvik” ödülleri kapsamında, sosyal bilimler alanında ödüle layık görülmüştür. Dr. Arun, yaşlanma ve yaşlılık yazınında öncü konumda olan The Gerontologist dergisi editörler kurulunun Türkiye’den seçilmiş ilk ve tek üyesidir.