GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İmar ve Siyaset İlişkileri

Konuşmacı: Bekir Cantemir

Bu sunumda, çok partili hayata geçiş sürecinde İstanbul’da imar-siyaset ilişkisi ele alındı. İstanbul’un imarı meselesi; kurumsal, hukuksal ve uygulama boyutuyla tartışmaya açıldı.  Tez kapsamında ele alınan 1800-1960 döneminde İstanbul’un imarı meselesinde kurumsal, hukuksal dönüşüm ve imar uygulamalarının ana hatları katılımcılar ile paylaşıldı.

Tezde ele alınan, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e imar kanunlarının ortaya çıkış ve gelişimi,  Osmanlı’da özel mülkiyetin ortaya çıkışı ve cumhuriyetle aldığı biçim, Türkiye’de şehir planlama kavramının ortaya çıkışı ve İstanbul’da uygulama biçimi, gecekondular üzerinden CHP, DP ve Askerlerin af kanunlarını ortaya koyma biçimleri, İstanbul’da konut algısının dönüşümü ve Menderes dönemi İstanbul’un imarı meselesi üzerinden lastik tekerleğin İstanbul’u fethi gibi konulara da sunum kapsamında odaklanıldı. Bu konular etrafında Türkiye’de İmar ve Siyaset arasındaki ilişkinin maddi kaynakları ve bu kaynakların yönetim biçimleri tartışıldı.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
07 Mart 2015 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği