GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Osmanlıda Ma'ruzat Geleneği ve Ebussuud Efendi'nin Ma'ruzatı

Konuşmacı: Pehlul Düzenli

Bir İslam devleti olarak Osmanlı Devleti, uygulamada Hanefi mezhebi yorumunu esas almıştır. Hanefi mezhebi, yaklaşık 1200 yıllık bir zaman diliminde dünyanın dört bir yanında, fert ve devlet bazında uygulanma alanı bulmuş olan bundan dolayı da İslam fıkıh mezhepleri içerisinde en zengin yorum çeşidine sahip bir mezheptir. Osmanlı, böyle zengin bir fıkhi/hukuki zemin üzerinde kurulmuş ve bu zemin üzerinde varlığını devam ettirmiştir. Yorum zenginliği, bir imkân olmasının yanında problemleri de olan bir husus olmuştur. Osmanlının bu problemleri çözme yöntemlerinden birisi de “ma‘ruzat” yöntemidir. Hakkında farklı görüşlerin bulunduğu kimi meseleler toplum içerisinde problem teşkil edince, devletin din ve hukuk düzeninden sorumlu olan Şeyhülislam konu üzerinde çalışma yaparak bir çözüm önerisi hazırlar; bunu üyelerinin her biri ilmiyeden olan Divan’a sunar. Divan’da konu tekrar tartışılarak nihai bir karara varılır, Padişah onayı ile de müeyyideye bağlanarak uygulamada birlik sağlanmış olurdu. Ma’ruzatlar işte bu tür meselelerin derlenmesinden meydana gelmiş hukuk metinleridir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
04 Ocak 2014 18:00 19:30 İlmi Etüdler Derneği