GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Osmanlı'da İşçi Hareketleri

Konuşmacı: Kadir Yıldırım

Osmanlı’da işçi örgütlenmesi ve işçi hareketlerinin 1870-1922 döneminde tarihî gelişimi, işçilerin yaşam ve çalışma şartlarına karşı mücadeleleri ve dönem içinde farklı nitelikler kazanan bu unsurlara karşı devletin yaklaşımı ele alınmıştır. Bu doğrultuda Osmanlı çalışma hayatı ve işgücünün genel yapısı, işgücünün etnik yapısı ve işçi ilişkilerine etkileri, işgücünün cinsiyet temelli ayrımı ve kadın işçiler, işçi sendikaları ve sosyalist hareket, işçi hareketleri ve tarihî gelişimi üzerinde durulmuştur. Osmanlı çalışma hayatına yönelik yasal düzenlemelere de değinilerek, işçilerin grev yapma ve sendika kurma gibi faaliyetlerinde özgür olup olmadıkları tartışılmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
15 Haziran 2013 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği