GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Osmanlı Tarihyazımında Yeni Yaklaşımlar

Bu dersin amacı öğrencileri Osmanlı tarihindeki yeni yaklaşımlarla tanıştırmak suretiyle, tarihyazımsal tartışmaları ikincil plana iten, belge ve narratif odaklı anlayıştan uzaklaştırmaktır. Özellikle Batı’daki Osmanlı tarihi literatürünün mercek altına alınmasıyla geleceğin araştırmacılarına Osmanlı tarihinin kaynaklarının hangi değişik şekillerde işlenebileceği gösterilmeye çalışılacaktır. Dersin sonunda öğrenciler erken modern Osmanlı tarihyazımının temel paradigmalarından haberdar olmakla kalmayacak, aynı zamanda tarih ilminin sanat tarihi, sosyoloji, siyaset bilimi ve iktisat gibi diğer bilimlerle nasıl bir ilişki içinde olduğunu da idrak etmiş olacaklardır. Ders öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen bir okuma grubu şeklinde dizayn edilmiştir. 15 günde bir buluşan okuma grubunda her öğrenciye bir kitap tahsis edilecek, bu okumalar üzerinden kaynak ve metot eleştirisi yapılacak ve genç araştırmacılar belgeleri ikinci metne dönüştürürken yapmak zorunda kalacakları tercihler ve çözmek zorunda kalacakları sorunlar üzerine düşünmeye sevk edileceklerdir.

Tarih Saat Yer
15 Mart 2017 İlmi Etüdler Derneği
03 Mayıs 2017 İlmi Etüdler Derneği