GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Osmanlı Suriyesinde İslami Reformizmin Kökenleri, 1855-1914

Konuşmacı: Ahmet Zeki Olaş

Arap dünyasında İslamcılık tartışmaları Arap Baharı süreciyle yeniden canlanmıştır. Her ne kadar İslamcılık kavramı çok geniş bir kavramsal çerçeveye sahip olsa da bu başlıkta hazırlanmış olan yüksek lisans tezi Suriye’ye odaklanarak 19. yy. Arap dünyasında İslamcılığın temel özelliklerini ve motivasyonunu ele almaktadır. Çalışmada tarihî ve güncel İslamcılık tartışmalarından ziyade o dönem Suriye ve Mısır hattında bulunan başlıca İslamcı aktörlerin ilişkileri, farklı dönemlerdeki gelişmeler karşısındaki tutumları ele alınmaktadır. Bu çerçevede Şamlı âlim Cemaleddin el-Kasimi’nin hayatı, İslamcılıktan Arapçılığa evirilen süreçte farklı kuşaklarla kurduğu ilişki açısından reform hareketlerini anlamada önemli ipuçları sunmaktadır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
08 Haziran 2013 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği