GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Osmanlı Siyaset Düşüncesi -Metinler ve Meseleler-

Osmanlı siyaset düşüncesi yazarları bir yandan klasik İslam siyaset düşüncesi mirasından tevarüs ettikleri meseleleri tartışırken öte yandan Osmanlılar özelinde ortaya çıkan ve daha ziyade pratik boyutları havi meselelere odaklanmaktadırlar. Bu atölyede klasik İslam siyaset düşüncesi literatürüne dair (felsefe, kelam, fıkıh ve adâb metinleri) genel bir giriş yapıldıktan sonra Osmanlı Devleti’nde tartışma konusu edilen temel meseleler temsil kabiliyeti yüksek metinler üzerinden ele alınacaktır. Katılımcıların aşağıda sıralanan konular çerçevesinde seçtikleri bir konuyu derinlemesine çalışmaları ve katılımcılardan bu konularla irtibatlı olan bir yazma eseri detaylı bir şekilde analiz eden bir akademik metin ortaya koymaları beklenmektedir.

1. Tarih Metinleri ve Siyaset Düşüncesi İlişkisi 2. Osmanlı Kanunnâmeleri      3. Örfî Hukuk-Şerî Hukuk Ayrımı ve Siyaset-i Şeriyye Tartışmaları 4. Siyasî Meşruiyet Meseleleri:a. Haremeyn’e Hâkimiyet Merkezli Tarih Kurgusu b. Hilafetin Kureyşîliği c. Müceddid Sultanlar Tasavvuru d. Cihaddan Devşirilen Meşruiyet 5. Sufî Siyasetin Tezahürleri 6. Amelî Felsefenin Tahkimi 7. Islahat Risâleleri yahut Nizâm-ı Âlem için Kanûn-ı Kadîme Dönüş

Tarih Saat Yer
01 Eylül 2020 18:00 İLEM