GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Osmanlı Şiir Estetiğinin Oluşumunda Kur’an’ın Etkisi

Konuşmacı: Berat Açıl

Her metin/anlatı kendinden önce oluşturulmuş başka metinlere ve anlatılara yaslanır ve onlardan beslenir. Güçlü bir edebiyat geleneği beslendiği kaynakların zenginliğiyle oluşurken o geleneği ya da edebiyatı anlamanın yolu söz konusu kaynakları da tanımaktan geçer. Kutsal metinler söz konusu olduğundaysa sıradan bir metinlerarası bağlantı ve etkileşimin de ötesinde çok daha belirleyici, kurucu bir etkiden söz edilebilir. Kur’an ve Edebiyat dizi seminerlerinin dördüncüsü olan bu sunumda Kur’an’ın Osmanlı şiiri üzerindeki etkileri estetik tartışmaları ile birlikte değerlendirilecektir. Özellikle Şuara suresinde şiir ve şairler ile ilgili ayetlerden yola çıkılarak Kur’an ve estetik ilişkisi üzerinde durulacaktır. Osmanlı şiiri için estetik bir ölçüt olan icaz kavramından hareketle kelam ve estetik ilişkisi de tartışılacaktır. Bu bağlamda, şiirin bir zaruret olduğu vurgulanacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
15 Mayıs 2018 18:00 İlmi Etüdler Derneği