GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Osmanlı Kitap Kültürü Projesi'nin Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

Berat Açıl'ın 2012'de Osmanlı kitap kültürüyle ilgili verdiği derslerle temelleri atılan Osmanlı Kitap Kültürü Projesi'nin kapanış toplantısı Sami Arslan, Necmettin Kızılkaya, Asım Cüneyd Köksal, Şükrü Özen, Muhammed Usame Onuş, Necmettin Gökkır, Dursun Ali Tökel, Lütfi Sunar ve Nuriye Kayar gibi isimlerin katılımıyla Berat Açıl koordinatörlüğünde İLEM'de gerçekleştirildi.

Projenin başlangıcından itibaren nasıl geliştiğini anlatarak konuşmasına başlayan Berat Açıl, proje kapsamında ne tür faaliyetlerin yapıldığına da değindi.Kitap kültürü üzerine başlayan derslerin, Carullah Efendi Kütüphanesi’ne yönlenmesiyle, onun 2200’den fazla eserde on bini geçen derkenar notlarının derlenmesi, tasnifi, farklı alanlarda tahlili, panel, sempozyum, sergi, kitap, web-sitesi, akademik makaleler gibi çalışmalar doğrultusunda geçirdiği serencamı özetledi. Cârullah Efendi'nin (1659-1738) döneminde çok iyi tanınmasına rağmen ne yazık ki günümüzde pek fazla bilinmediğine işaret eden Açıl, hem Osmanlı kitap kültürü hem Cârullah Efendiyle ilgili yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda, toplantının amacına uygun olarak, programa katılan hocalardan Cârullah Efendi ve onun eserleriyle ilgili çalışmaların sürdürülmesi istendi. Bu anlamda Berat Açıl ve projede yer alan araştırmacıların kapısını açtığı Cârullah Efendi'nin ilim hazinesi üzerine çalışmaların devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayarak, katılan hocaların bu yönde desteklerini istirham etti.

Berat Açıl'ın konuşmasının ardından toplantıya katılan hocalar arasında "Osmanlı kitap kültürü ve Cârullah Efendi'nin eserleriyle ilgili neler yapılabilir" üzerine konuşmalar gerçekleştirildi. Bu anlamda Dursun Ali Tökel, Osmanlı kitap kültürüyle ilgili klasik Türk edebiyatı alanında yapılabilecek çalışmalara değindi. Berat Açıl, metinlere ve derkenar notlarına yeni soruların sorulup, farklı ve yeni cevaplar alınabileceğini söyledi. Şükrü Özen, Arap seyyahların Osmanlı'da kitap ve sahaflar üzerine gözlemleri üzerinde durularak bu alandaki çalışmaların bu yönden desteklenebileceğini belirtti. Ayrıca Sami Arslan ve Usame Onuş proje kapsamında çıkartılan Osmanlı Kitap Kültürü-Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları adlı kitap üzerinde birtakım değerlendirmelerde bulundular. Bütün bunların ardından katılımcıların görüşleri, konunun ehemmiyeti ve çalışmaların devam etmesi üzerinde birleşti.

Osmanlı Kitap Kültürü Projesi'nin kapanış toplantısı, ulaşılan malzemeyi ve yapılan çalışmaları tanıtmak; bunun üzerinden Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde yeni çalışmalara teşvik etmek üzere gerçekleştirildi.