Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi Sempozyumu Gerçekleştirildi
Paylaş

Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi Sempozyumu Gerçekleştirildi

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) 14 Şubat Cumartesi günü önemli bir sempozyuma daha imza attı.

Alanında bir ilk gerçekleştiren İLEM, İslam medeniyetinin kitapla kurduğu ilişkiyi, değerli bir Osmanlı âlimi olan Veliyyüddin Cârullah Efendi’nin kütüphanesi ve derkenar notları üzerinden inceledi.

Sempozyum boyunca Cârullah Efendi’nin zengin kütüphanesinde yer alan kitaplara düştüğü notlardan hareketle, İlmi Etüdler Derneği’nde Berat Açıl’ın koordinatörlüğünde yürütülmüş olan “Osmanlı Kitap Kültürü Projesi” ile yapılan ve birçok alanı kapsayan derinlikli çalışmalar dinleyiciler ile paylaşıldı.

Alanında Uzman İsimler Bir Araya Geldi

Cârullah Efendi’nin kitapları ve notları üzerine önemli çalışmalar yapmış olan Berat Açıl,  İbrahim Halil Üçer,  Muhammed Usame Onuş, Pehlül Düzenli, Sami Arslan, Ali Benli, Abdullah Taha İmamoğlu, Özgür Kavak, Tuba Nur Saraçoğlu ve Hasan Umut gibi seçkin konuşmacıların yer aldığı sempozyum oturumlarına Abdülhamit Kırmızı, Necmettin Kızılkaya ve Ömer Türker başkanlık ediyor. 

Osmanlı Kitap Kültürüne Mercek Tutuldu

Sempozyumun açılış konuşmalarını yapan İlmi Etüdler Derneği Başkanı Lütfi Sunar, Proje koordinatörü Berat Açıl ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Murteza Bedir’den sonra “Osmanlı Kitap Kültürü: Tarihçe, Yöntem ve Öneriler”e dair ilk sunumu, Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Berat Açıl yaptı.

Açıl, sunumunda kitap kültürü çalışmalarının mevcut durumuna değinirken, Osmanlı’nın kitap algısı ve kültürünün tarihini anlatarak başladı. Osmanlı’nın kitapla olan ilişkisinin bir çerçevesini çizen bu sunumun ardından İbrahim Halil Üçer’in yazı kültürümüzü zihin, dil ve yazı bağlamında ele aldığı konuşması dinleyicilere sunuldu. Birinci oturumun son konuşmacısı olan Muhammed Usame Onuş ise, hem Süleymaniye Kütüphanesindeki önemli bir koleksiyona, hem de söz konusu sempozyuma adını veren Cârullah Efendiyi ve kitap kültürü çalışmaları bakımından önemini geniş ölçekte ele aldı.

Bir Fakih Olarak Cârullah Efendi

Necmettin Kızılkaya’nın başkanlığında gerçekleşen ikinci oturumda konuşan Pehlül Düzenli de Cârullah Efendi’nin fakih tarafına değinerek kitaplarındaki fıkıh notlarını incelediği çalışmasını dinleyicilerin dikkatine sundu. “Çeperdeki Hayat: Der-Kenâr’ın Doldurduğu Boşluk” başlıklı bildirisinde Sami Arslan, incelemiş olduğu tasavvuf kitaplarına dair çalışmasını sundu. İkinci oturumun son konuşmacısı olan Ali Benli ise, Cârullah Efendi’nin Arapça Sarf-Nahiv ve belagat kitapları üzerine aldığı notları değerlendirdi.

Öğleden sonraki son oturumda Cârullah Efendi’nin kitaplarındaki derkenar notlarının hadis, fıkıh, siyer ve tarih alanlarında incelendi. Geçmiş oturumlarında olduğu gibi etkin katılım ve yoğun soru-cevaplarla devam etti.

Kapanış ve değerlendirme oturumu için konuşan Bedri Mermutlu, sempozyumun kitap ve kültür bakımından örnek bir organizasyon olduğuna dikkat çekerken, Ahmet Turan Aslan, gençlerin kendi kültürlerine ve yazılarına sahip çıkıyor olduğunu görmek beni hem duygulandırdı hem de çok sevindirdi diye konuştu.

Tecrübeleri ve nasihatleri ile genç araştırmacı ve yazarlara hitap eden Aslan, bu tür çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı ve İLEM'i ve sempozyum konuşmacılarını tebrik ederek konuşmasını sonlandırdı.

Bir İlk Olarak Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi Sempozyumu

İsmail Kara, Hatice Aynur gibi önemli isimlerin de aralarında bulunduğu alanında uzman akademisyenlerden oluşan katılımcılar tarafından takip edilen sempozyum kapsamında Önemli bir Osmanlı âlimi olan Cârullah Efendi özelinde Osmanlı’nın kitaba olan bakışının ve kitap algısı ele alındı. Gerçekleştirilen sempozyumla mezkur konuya yönelik cılız ilgi artırılmış ve yeni çalışmaların yapılması için kapı aralanmış oldu. Alanında ilk olma özelliği taşıyan bu çalışma, yapılacak sonraki katkılara da öncü olma niteliği taşıyor.