GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Osmanlı İktisat Tarihi: Temel Problematik Alanları ve Yeni Yaklaşımlar

Bu ders Türkiye ve dünya akademisinde ortaya çıkan yeni metodolojik yaklaşımlar çerçevesinde Osmanlı İktisat Tarihi’nin temel problematik alanlarının iktisat, işletme, veri analizi ve tarihi tartışmalar temelli bir derinlik ve yeniden bakış açısıyla ele alınması amacıyla oluşturulmuştur.

Dersin temel hedefi 8 hafta boyunca iktisat biliminin geliştirdiği kavram ve analiz yöntemleriyle geçmiş ekonomilerin uzun dönemde performanslarında ve yapılarında ortaya çıkan önemli değişimleri Osmanlı İktisat Tarihi temaları bağlamında yeniden düşünmek ve iktisat tarihi disiplinine dair son dönemde ortaya çıkan yeni metodolojik yaklaşımları ele almaktır. Bu bağlamda yakın zamanda Avrupa ve Kuzey Amerika İktisat Tarihi çalışmalarının veri analizi, arşiv kaynaklarının bilgisayar yazılımı temelli metotlar ve görselleştirme yaklaşımları ile birlikte yeni bir analiz yönteminin parçası haline getirilmesi yakından incelenecektir. Bu inceleme ve farkındalık ile birlikte Osmanlı İktisat Tarihi’nin hangi yeni metodolojik yaklaşımlar ile çalışılabileceği tartışılmış olacaktır. Aynı zamanda spesifik olarak belli başlı Osmanlı arşiv kaynaklarının - verilerinin görselleştirilmesi ve network analiz gibi yeni sosyal ve iktisadi ağ analiz yöntemlerinin nasıl somut birer akademik çalışmaya dönüştürülebileceği üzerinde tartışma ortamı sağlanmış olacaktır. Osmanlı ve Avrupa İktisat Tarihi alanındaki literatürde var olan kaynakların bilinmesi, bu kaynakların Osmanlı iktisat tarihi temaları üzerinden nasıl sınıflandırılabileceği ve nihayet Osmanlı arşiv kaynaklarının (birincil kaynaklar) yeni analiz yaklaşımları ekseninde değerlendirmek gibi konular haftalık okumalar ve metin müzakereleri yoluyla ele alınacaktır. Katılımcıların bu ders sayesinde Osmanlı İktisat Tarihçilerinin temel çabası olan iktisat teorisinin geliştirdiği kavram ve tahlil yöntemlerini tarihsel olaylara hangi yeni yaklaşımlar çerçevesinde uygulayabileceklerine dair fikir sahibi olmaları beklenmektedir.

BAŞVURU

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta

İktisat Tarihi Nedir: Bir Bilim Olarak İktisat Tarihi Çalışmalarının Serüveni

2. hafta

Osmanlı İktisat Tarihi Temaları I: Tarım-Maliye

3. hafta

Osmanlı İktisat Tarihi Temaları II: Esnaf Sitemi-Sınai Üretim – Sanayi – Teknoloji

4. hafta

Osmanlı İktisat Tarihi Temaları III: Ticaret – Finans – Şirketler ve Kurum Tarihi

5. hafta

Osmanlı İktisat Tarihi’ne Yeni Yaklaşımlar: Metodolojik Gelişmeler

6. hafta

Osmanlı İktisat Tarihi’ne Yeni Yaklaşımlar: Veri Analizi ve Görselleştirme

7. hafta

Osmanlı İktisat Tarihi’ne Yeni Yaklaşımlar: Network Analiz Yöntemi

8. hafta

Osmanlı İktisat Tarihi’nde Yeni Yaklaşımlar: Problem Alanları ve Fırsatlar


Tarih Saat Yer
15 Ekim 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
22 Ekim 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
29 Ekim 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
05 Kasım 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
12 Kasım 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
19 Kasım 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
26 Kasım 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
03 Aralık 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği