GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Osmanlı Hukuku’nun Son Dönemine Dair Temel Meseleler

Hukuk nosyonu ancak derin bir hukuk kültürüne sahip olmak ile kazanılabilir. Hukuk kültürünün en önemli dallarından biri hukuk tarihidir. Çünkü hukuk köklerini tarihte bulur. Bu atölye kapsamında Osmanlı Hukuk Tarihi’nin son dönemi;kurumlar, hukuk dallarının dönüşümü, kanunnameler, tartışmalı meseleler, literatür, tadil, resepsiyon gibi anahtar kelimeler ışığında incelenecektir. İlgili dönem içerisinden seçilen bu kavramlar genel olarak farklı fikirler ileri sürülen ve tartışılan meselelerdir. Hukukun dönüşümüne dair farklı görüşlerin ve değerlendirmelerin mukayeseli olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca atölye çalışma konuları geniş bir yelpaze oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede farklı konuların birbirleriyle irtibatlandırılması ve daha geniş bir bakış açısının kazandırılması hedeflenmektedir. Katılımcılardan beklenen imparatorluğun son döneminin çeşitli konularına dair temel metinleri tetkik ve yoğun okuma programını takip etmeleri, ilgili dönemle alakalı olarak belirlenecek bir konuyla ilgili ilmi çalışma hazırlamalarıdır. Atölye nihai planda Osmanlı Hukuk Tarihinin son dönemine dair somut eserler ortaya koymayı hedeflemektedir. 

Tarih Saat Yer
01 Ekim 2021 18:30 İLEM