GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Orta Gelir Tuzağı: Türkiye İçin Riskler ve Sakınma Stratejileri

Konuşmacı: Onur Dündar

Bu çalışmada Orta Gelir Tuzağı, içsel ve dışsal büyüme modelleriyle ilişkilendirilmiştir.  Cumhuriyetin yüzüncü yılında kişi başına 20.000 dolar milli hâsıla hedefleyen Türkiye’nin bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği Orta Gelir Tuzağıyla açıklanmaya çalışılmıştır.

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular kapsamında sunumda Orta Gelir Tuzağından sakınmak için yeni süreçler içeren stratejilerin tanımlanması gerektiği vurgulanmıştır. Çalışma kapsamında ayrıntılı olarak açıklanan yapısal reformlar gerçekleştirilmeden Orta Gelir Tuzağından korunmanın mümkün olmadığı savunulmuştur. Bu yapısal reformlardan başlıca; gelişmekte olan ülkelerde giderek artan Orta Sınıftan verimli eğitim politikaları uygulamalarıyla fayda sağlanması ve ayrıca bölgesel kalkınma politikalarında endüstriyel kümelenme yaklaşımının tercih edilmesi gerekliliği katılımcılar ile paylaşılmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
14 Haziran 2014 16:30 18:00 İlmi Etüdler Derneği