GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Orta Gelir Tuzağı Nedenleri ve Sonuçları: Kırılgan Beşli Ülkeleri Deneyimi

Ülkeler arasında görülen gelir farklılıklarının sebepleri, iktisatçılar için her zaman merak uyandıran bir mesele olmuştur. Bu konu hakkındaki tartışmaların bir kısmı da yakın geçmişte literatüre kazandırılan orta gelir tuzağı kavramı etrafında yapılmaktadır. Düşük gelirli iken orta gelir seviyesine geçmiş bir ülkenin sahip olduğu çeşitli ekonomik, beşerî ve kurumsal dezavantajlar nedeniyle yüksek gelir grubuna erişmemesi durumu orta gelir tuzağı olarak ifade edilmektedir. Bu kavram orta gelirli ülkelerin iktisadi büyüme ve kalkınma süreçlerini kesintiye uğratması sebebiyle iktisat bilimi açısından giderek önem kazanmaktadır. Ülkelerin son yarım asırdaki büyüme performansları incelendiğinde, çok az ülkenin orta gelir seviyesini aşarak yüksek gelirli ülke kategorisine eriştiği görülmektedir. Bu durum büyüme literatüründe orta gelir tuzağı kavramının oluşmasına neden olmuştur. Bu çalışmada ülkeleri tuzağa sürükleyen sebepler tespit edildikten sonra Kırılgan Beşli ülkelerinin orta gelir tuzağı karşısındaki pozisyonlarını analiz etmek amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olmak üzere çalışmada karşılaştırmalı analiz ve ekonometrik analiz olmak üzere iki ayrı analiz kullanılmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
07 Ekim 2017 17:30 19:00 İlmi Etüdler Derneği