Önder Küçükural

Önder Küçükural, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Psikoloji ve Sosyoloji Bölümlerinde çift anadal programından mezun oldu. Daha sonra yine aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü’nde gençlerdeki Avrupa Birliği karşıtlığının dinamiklerini araştırdığı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Programı’nda doktora öğrenimini tamamladı. Doktora tezinde dini akıl yürütme biçimlerine odaklanan Küçükural, siyaset ve toplumsal cinsiyet konularında çoğulcu tutum sergilemeyi mümkün kılan dinamikleri etnografik bir çalışma ile inceledi. 2011-2012 yıllarında bir yıl süre ile Washington DC’deki Georgetown Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. “Türkiye’de Dindarlık”, “Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri” ve “Türkiye’de Spiritüel Arayışlar” (Basımda 2021) adlı kitapların yazarlarından biridir. Ekolojik akıl yürütme ve karar verme, toplumsal yapı ve din, erkeklik, vatandaşlık, sivil toplum, girişimcilik, yaşlılık gibi alanlarda birçok araştırma projesinde görev alan Küçükural’ın başlıca ilgi alanları argüman ve akıl yürütme biçimleri, din sosyolojisi, siyaset teorisi ve toplumsal cinsiyettir. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Çevre, Toplum ve Etik, Siyaset Sosyolojisi, Söylem Analizi ve Sosyal Bilimlerde Yöntem, Karşılaştırmalı Kuram ve Yöntem adlı dersleri vermektedir. Halen İbn Haldun Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsündeki görevine devam etmektedir.