GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ömer Faruk Ocakoğlu

2001 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalında “Hanefî Mezhebinin Mezhep İçi İşleyişinde Örfün Konumu: İbn Âbidin’in “Örf Risalesi” Örneği” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Ocak 2014’de İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü’nde “Kodifikasyondan Resepsiyona: Aile Hukukundaki Değişmeler ve Toplumsal Etkileri” başlıklı doktora tezini tamamladı. Toplumsal değişme, hukuk sosyolojisi alanlarında çalışmalar yürüten Ocakoğlu, 2010 yılından itibaren Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.