Öğrencilik Sanatı ve İlim Yolculuğunun Azıkları


Konuşmacı Arife Gümüş

Söyleşimizde öğrenmenin, öğrenmeye talip olmanın anlamını, metodunu, öğrenciliğin gereklerini klasik eğitim düşüncesi müktesebatından hareketle bugünün imkanları çerçevesinde ele alacağız. Öğrenmenin insanlık tarihiyle eş değer geçmişinden bugüne sürekliliğini ve gerekliliğini her daim koruyan temel ilkeleri konuşacağız. Bugün sistemin prosedürel hale getirdiği öğrenciliğin aslında dışsal bir zaruret olmanın yanında içsel, var oluşsal bir zaruret olduğuna dair paylaşımlarda bulunacağız. 

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
15 Temmuz 2020 16:00 17:00 İLEM
Takvime Ekle
Öğrencilik Sanatı ve İlim Yolculuğunun Azıkları