Nuriye Kayar

Lisans çalışmasını 2013 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları ana bilim dalı Türk İslam Edebiyatı bölümünde yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Ayrıca İlmi Etüdler Derneği'nde araştırma yayın koordinatörü ve İnsan ve Toplum Dergisi’nde yayın sekreteri olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisans tez çalışması olarak musiki mecmuaları üzerine çalışmakta ve ilgi alanları arasında İslam sanatları, edebiyat ve musiki yer almaktadır.