GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi

Alanlarında uzman hocalarımız tarafından yürütülecek olan Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi ile katılımcılara, bilimsel bakış açısı, yöntemin kullanılmasında temel istatistiksel tekniklere ilişkin yeterlilik kazandırılması hedefleniyor. Ayrıca nitel yöntemin bilimsel arka planı, temel amaçları nicel yöntemden teorik ve uygulamalı olarak ayrıştığı noktalarda ele alınacak. Temel nitel araştırma gelenekleri ve nitel yöntemin veri toplama yöntemleri hususlarında da katılımcılara önemli bilgiler sunulacaktır.

2 Şubat'ta başlayacak olan Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi için son başvuru tarihi 31 Ocak Perşembe'dir.

Programa hâlihazırda lisansüstü çalışma (Yüksek Lisans ve Doktora) yürüten araştırmacılar başvurabilmektedirler. Ayrıca eğitimlerin sadece birine başvurulabileceği gibi her iki eğitime birden de başvuru yapılabilmektedir. Eğitimlerin saatleri bu husus dikkate alınarak düzenlenmiştir.