GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

30 Eylül 2019Nazariyat Okumaları Başladı

İslam nazariyatı etrafında üretilen klasik metinlerin müzakere edildiği Nazariyat Okumaları'nın yeni dönemi başladı.

Doç Dr. Eşref Altaş'ın tahrir ve şerhiyle Fahreddin er-Râzî’nin el-Mülahhas’ı etrafında gerçekleşecek olan Güz dönemi Nazariyat Okumaları İslam nazariyatı alanında çalışan araştırmacıların katılımlarıyla İlmi Etüdler Derneği'nde başladı. Program Ayhan Çitil ile yapılacak ontoloji okumaları ile devam edecektir.