Nazariyat Okumaları Başladı
Paylaş

Nazariyat Okumaları Başladı

30 Eylül 2019

İslam nazariyatı etrafında üretilen klasik metinlerin müzakere edildiği Nazariyat Okumaları'nın yeni dönemi başladı. 

Doç Dr. Eşref Altaş'ın tahrir ve şerhiyle Fahreddin er-Râzî’nin el-Mülahhas’ı etrafında gerçekleşecek olan Güz dönemi Nazariyat Okumaları İslam nazariyatı alanında çalışan araştırmacıların katılımlarıyla İlmi Etüdler Derneği'nde başladı. Program Ayhan Çitil ile yapılacak ontoloji okumaları ile devam edecektir.