GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Nazariyat Konuşmaları - 4

Konuşmacı: Eşref Altaş
Moderatör: M. Cüneyt Kaya

Bu sunumda Râzî’nin aklın metafizikteki yeterliliği, sınırı, aklî bir metafiziğin imkânı tartışılacaktır. Râzî’nin öncelikle metafizik bilgileri, icmâl ve tafsîl şekilde ayırdığı üzerinde durulacak, ardından genel metafiziğin ispatı için ileri sürdüğü deliller ve eleştirileri ele alınacaktır. Bilahare özel metafizik bağlamda Tanrı’nın akılla varlığının bilinebileceği ancak özel varlığının akılla bilinemeyeceği üzerinde durulacaktır. Bu bölümde metafizik kanıtlar bağlamında Râzî’nin kendine özgü imkân delilinin ayrıntıları üzerinde durulacak ve onun bu delilinin metafizik bağlamda gücü tartışılacaktır. Tanrının bilinememesinin nasıl yorumlanması gerektiği tartışılacaktır. Sunumun ikinci ana bölümünde ise metafizik kanıtların yeterliliği bağlamında yakinî metafizik ve evleviyet metafiziğinin bağlamı tartışılacaktır. Evleviyetin ontolojik, mantıkî ve epistemolojik bağlamı ele alınacak ve Râzî’nin evleviyeti metafizik ayrıntı meselelere nasıl uyguladığına örnekler verilecektir. Nihayet bu yaklaşımın İslam düşünce açısından sonuçları üzerinde durulacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
16 Aralık 2021 21:00 İLEM TV (Çevrimiçi)