GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Nazariyat Artık İLEM Tarafından Yayımlanacak!

2014 yılında İhsan Fazlıoğlu editörlüğünde Libronet tarafından yayımlanmaya başlayan ve altı ayda bir Türkçe ve İngilizce olarak neşredilen uluslararası hakemli bir dergi olan Nazariyat: İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi 3. sayısından itibaren İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından yayımlanmaya başladı.

İhsan Fazlıoğlu, Ömer Türker, Ömer Mahir Alper, M. Cüneyt Kaya, Eşref Altaş, Rahim Acar ve İbrahim Halil Üçer gibi isimlerin katkısıyla çıkmaya devam edecek olan Nazariyat, İslam felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırma yazıları ile birlikte metin neşirleri ve kitap değerlendirmelerine yer vermektedir. Nazariyat'ın hedefi, genel olarak İslam düşünce tarihindeki nazarî geleneklerin, özel olarak da klasik sonrası döneme ait bilimsel birikimin keşfi, incelenmesi ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunmaktır.

Kuruluşundan itibaren, İslam düşünce geleneğinin keşfi ve yeniden hayat bulmasına katkıda bulunmayı amaçlayan İLEM, Nazariyat ile birlikte bu alandaki çalışmalarını ikmal edecektir. İLEM'in, misyonu itibariyle, İslam düşünce geleneğini anlama ve yorumlama çabalarına verdiği katkıların yeni bir halkası olarak gördüğümüz bu adımın, İslam felsefe ve bilim tarihi camiası için hayırlı olmasını dileriz.

Nazariyat’ı incelemek ve önceki sayılarını okumak için nazariyat.org sitesi ziyaret edilebilir, yazı göndermek ve katkı yapmak için editor@nazariyat.org adresini kullanabilirsiniz.