GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Nahivdeki Yenileşme Hareketlerinin Teorik Temelleri

Konuşmacı: Muhammet Çelik

Bu sunumda, İslam tarihinin ilk yüzyılından itibaren İslami ilimlerin bir parçası olarak teşekkül etmiş ve XIX. yüzyılda bu ilimlerde ortaya çıkan ve tecdid kavramıyla özdeşleşen yenileşme hareketlerinde de yerini almış olan nahiv ilminin bu yeni dönemdeki varlığı ele alınacaktır. Nahivdeki yenileşme çalışmaları Arap Dili öğretimine yönelik ve dilbilimsel çalışmalara yönelik olmak üzere birbiri ile mütedahil iki alanda sürdürülmüştür. Nahiv geleneğinde eksik gördükleri kısımları eleştiren, nahvi yeniden yapılandırmaya yönelik teorik ve pratik öneriler getiren ve bu alanda ürünler ortaya koyan, ayrıca tarihteki ilimlerin dili olmasının yanı sıra yaşayan bir dil olarak bugünkü Arapçayı da dikkate alan yenilikçi dilciler, bu tecdid sürecinde bir yandan Arap Dili öğretiminde yeni yöntemlerin uygulanmasına, diğer yandan modern dilbilim çalışmalarıyla nahvin yeniden yapılandırılmasına çalışmışlardır. Bu sunumda, yenileşme hareketlerinin arkasında yatan sebepler, yönlendirici etkiler ve bu girişimlerin içeriğini oluşturan temel meseleler, teorik boyutları ile ele alınacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
23 Mart 2019 16:00 İlmi Etüdler Derneği