GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Mustafa Kutlu’nun Hikayelerinde Türkiye

Konuşmacı: Salman Narlı

Bu sunumda öncelikle hikâye türünden bahsedilmiş, daha sonra Mustafa Kutlu’nun biyografisi anlatılmıştır. Kutlu’nun hangi isimlerden etkilendiği ve bunların eserlerine yansıyıp yansımadığı tartışılmıştır. Yazarın eserleri ve bunların mahiyeti üzerinde durulmuştur. Hikâye dışında onun yazdığı metinler hakkında da bilgiler verilerek Türk öykücülüğünde yazarın nerede durduğu ve son kırk yılda öykümüze kattıkları anlatılmıştır. Kutlu’nun hikâyelerinde değişen değer yargıları ise sunumun ana kısmını teşkil etmiştir. Burada değer yargısı kavramı hakkında bazı bilgiler verilmiş, farklı değer yargısı tarifleri üzerinde durulmuştur. Yazarın, değişen değer yargılarını ne sıklıkla işlediği incelenmiştir. Hikâyelerde değişen değer yargıları, en çok işlenenden aza doğru aktarılmış ve özellikle dünya görüşü, siyaset, eğitim, köyden kente göç, aile hayatı, maneviyat gibi konulara değinilmiştir. Yazarın fikriyatı ve Türkiye’nin yaşadığı toplumsal değişim üzerine yorumlar yapılmış ve bunların hikâyelerle ilişkisi irdelenmiştir. Yazarın canlı hayat sahnelerini ve yerli tipleri öne çıkaran hikâyeleri sayesinde “Türkiye’nin hikâyesinin” izleri sürülmüştür. 

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
08 Kasım 2014 16:30 18:00 İlmi Etüdler Derneği