GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Modern ve Postmodern Epistemoloji

Konuşmacı: Kasım Küçükalp

Bilindiği üzere, kökleri Rönesans’a kadar geri götürülebilecek olan, felsefî temellerini ise 17. yüzyıl felsefelerinde bulan modern düşünce, gerek bilim anlayışı gerekse rasyonalist ve ampirist epistemolojileri bağlamında temsil fikri bağlamında inşa edilmiştir. Hakeza insanın kendi dışındaki gerçekliği çeşitli epistemolojik enstrümanlar kullanmak suretiyle temsil etmeye veya teorileştirmeye muktedir olduğu fikri üzerine inşa edilmiştir. Modern epistemolojik düşüncenin temsil fikri ile söz konusu içiçeliği, modern epistemolojik krizi de bir temsil krizi olarak nitelemeyi mümkün kılmaktadır. Bu hususla bağlantılı olarak postmodern epistemolojiden veya Aydınlanma sonrası eleştirilerden bahsetmek de, temsil fikrinin imkânsızlığına işaret edecek olan bir eleştirel düşünce ve epistemolojiden bahsetmek anlamına gelecektir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
15 Nisan 2014 19:00 İLEM Konferans Salonu