GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Modern Türk Şiiri

Modern Türk Şiiri adlı derste şiiri belli başlı isimleri ve temaları etrafında ele almaya çalışacağız. Tanzimat Dönemiyle başlayan modernleşme olgusu Cumhuriyet dönemine kadar olan şiir örnekleri üzerinden tartışılacak; Cumhuriyet dönemi şiiri ise bu dönemin görünür şairleri ve temaları etrafında değerlendirilecektir. Bu bağlamda, Cumhuriyet şiirinin iki önemli ismine; Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar’a; iki topluluğa (Birinci ve İkinci Yeni) özel fasıllar açılacaktır. Derslerimizde tartışacağımız bir başka husus, modern Türk şiirinden seçilmiş bazı örnekler üzerinden yol ve birey arasında kurulan korelasyonlardır. Ahmet Haşim’in “Yollar”ından Faruk Nafiz’in “Han Duvarları”na, Necip Fazıl’ın “Kaldırımlar”ına şiirlerde yol’un bir modernleşme metaforu veya değişimle ilgili göndermelerine; bunların okurun psiko-sosyal duygu durumları üzerindeki etkisine odaklanılacaktır.  Modern Türk şiirinin başlarındaki önemli şiir konularından biri olan köy-kent ikiliği de bu bağlamda belli bazı örneklerle tartışılacaktır. Programa katılacak olanların haftalık programda isimleri geçen şairler hakkında temel bilgilere sahip olması, ders verimliğini artıracaktır. Derslerde yöntem anlatma, karşılıklı düşüncelerin söylenip tartışılması şeklinde olacaktır.

BAŞVURU


Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar

Modern Türk şiiri tarihi hakkında genel okumalar 


Program izlencesi

1. hafta

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modern Türk Şiirinin Kurucu İlkeleri


2. hafta

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modern Türk Şiirinin Sosyal ve İdeolojik Eğilimleri


3. hafta

Yol Anlatıları Üzerinden Cumhuriyet Şiirinin Sosyo-Psikolojisi


4. hafta

Cumhuriyet’in iki Şiir’i: Köy ve Kent


5. hafta

Bir Nostalji Şairi: Yahya Kemâl


6. hafta

“Her An Değişiyor Dönüp Uçarak”: Ahmet Hamdi Tanpınar Şiiri


7. hafta

İki Yeni: Birinci ve İkinci Yeni Şiiri Üzerine


8. hafta

Modern Türk Şiiri: Genel Değerlendirmeler


Tarih Saat Yer
12 Mart 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
19 Mart 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
26 Mart 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
02 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
09 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
16 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
23 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
30 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği