GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Modern İktisadi Düşünce ve Küresel Ekonomik Sistem

Hoca: Taha Eğri

Modern iktisat düşüncesinin Adam Smith’in çalışmalarıyla başladığı kabul edilmektedir. Kuşkusuz iktisadi hayat ve ekonomik ilişkiler Smith’ten çok öncesine dayanmaktadır. Ancak, bu ilişkilerin müstakil olarak ele alınması ve İktisadın bir bilim dalı olarak doğuşu olarak 18. yy’ın son çeyreği kabul edilebilir. Son iki asırda hızlı bir şekilde gelişen iktisat düşüncesi ilk çıktığı noktadan çok farklı bir yere evirilmiştir. Bu gelişim sürecinde farklı birçok iktisat okulu ortaya çıkmıştır. Bu okulların iddia ettikleri iktisadi görüşlerindeki etkileşim günümüzde iktisadi sistemin mevcut halini almasına neden olmuştur. İki dünya savaşı sonrasında son halini alan küresel sistem, genel kabulleri ve kurumlarıyla artık gündelik iktisadi hayatı dahil olmak üzere tüm ekonomik ilişkileri ve hatta siyaseti belirlemektedir. Bu derste, iktisadi düşüncenin gelişim seyri ele alınarak, küresel iktisadi sistemin ele alınması amaçlanmaktadır.

Tarih Saat Yer
20 Temmuz 2018 09:30 İLEM