GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Modern Hadis Tartışmaları Bağlamında Muvatta’daki Mürsel Rivâyetler

Bu sunum, oryantalist çalışmalarda ön plana çıkan ‘Muvatta’ metninin oluşum süreci/tarihlendirilmesi’ ve ‘isnâdlardaki bazı kusurların zamanla giderildiği’ iddiaları hakkındadır. Hadis ilminin önemli meselelerinden ‘irsâl-ittisâl’ ve ‘vasl olgusu’ konularının Muvatta’daki bir grup mürsel rivâyet üzerinden anlatılacağı bu sunumda; rivâyet tarihi, isnâdın teşekkülü ve râvi-rivâyet ilişkisi hakkında bazı tespitler arz edilmiştir. Yazılı rivâyet ve isnâdın teşekkülü söz konusu edildiğinde hem klasik kaynaklarda hem de modern literatürde referans kaynağı haline gelen Muvatta’ın yazılma süreci ve tarihlendirilmesi ile ilgili farklı görüşler serdedilmiştir. Söz konusu kanaatlerin tartışılacağı bu sunumda Muvatta’ metninin tarihlendirilmesiyle ilgili araştırmamız neticesinde ulaşılan değerlendirmelere yer verilmiştir. İsnâdında inkıtânın gerçekleştiği rivâyetlerin, zamanla sağlamlık kazanarak muttasıl hale geldiğini iddia eden oryantalistlerin düşünce ve yöntemlerine dikkat çekilecek olan sunumda, ayrıca irsâl ve vasl gibi nazarî konuların Muvatta’ gibi erken döneme ait bir rivâyet kitabına yansıyan yönlerini de ortaya koymak amaçlanmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
20 Aralık 2014 16:30 18:00 İlmi Etüdler Derneği