GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Modern Fiziğin Doğuşu

Niteliksel hareketin niceliksel harekete indirgenmesi olgusunun ve 17. yüzyıl yeni doğa felsefesinin yükselişinin arkasında teorik, toplumsal, siyasal ve ekonomik pek çok parametre vardır. Fakat bu çalışmada olgunun sadece yöntemsel, metafiziksel ve fiziksel yanına dair teorik tartışmalar araştırma konusu kılınmış, sürece katkı yapmış pek çok filozoftan sadece kırılma noktaları olarak belirlenen isimler mercek altına alınmıştır. Tez, ilk olarak yeni doğa felsefesini mümkün kılan en temel dönüşümün, niteliksel hareketin niceliksel hareket indirgenmesi olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Bu kavramsal dönüşüm, niteliksel terimlerle tanımlanmış organik tasarımlı formalist ve statik Aristotelesçi ontolojiyi tasfiye etmiş ve yerine niceliksel terimlerle tanımlanmış mekanik tasarımlı atomcu ve dinamik (ilişkisel) bir ontolojiyi ikame etmiştir. Bu minvalde genel geçer bir ifade olarak kullanılan “fiziğin matematikleştirilmesi” tabiri tartışma konusu kılınmış, analiz edilmiş, Arşimetçi köklerine işaret edilmiş ve yeni bir kavramsallaştırma (fiziğin mekaniğe indirgenmesi) teklif edilmiştir. İkinci olarak tez, yeni doğa felsefesinin doğuşunu astronomi bilimi ve eylemsizlik ilkesi merkezli yapan çalışmaların ihmal ettiği teorik mekanik bilimini ve Arşimetçi “denge” ilkesini sürecin merkezine koymayı, bu çerçeveden bir yeni doğa felsefesi okumasının daha açıklayıcı olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
13 Ocak 2018 17:30 19:00 İlmi Etüdler Derneği