GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Modern Dünyada Toplumsal Hafıza

Konuşmacı: Faruk Karaaslan

Sosyal bilimler açısından tükenmeyen bir konu olan ve sürekli yeni kavramsallaştırmalar eşliğinde, farklı boyutlarıyla tartışılan modernite; bu çalışmada toplumsal hafıza kavramı bağlamında yeniden konu edilmektedir. 17. ve 20. yüzyıllar arasında yaşanan köklü siyasal, bilimsel, ekonomik ve kültürel değişimlere paralel şekillenen ve gündelik hayatı kuşatıcılık iddiası bulunan modernitenin toplumsal hafızayla ilişkisi, çalışmanın temel ilgi alanıdır. Bu bağlamda sosyal bilimler alanında gün geçtikçe dikkat çeken ve disiplinler arası çalışma alanı olarak beliren toplumsal hafıza kavramının modern dönemdeki görünümleri ve modern siyasal yapıların müdahaleleri karşısında nasıl inşa edildiği incelenmiştir. Modernitenin unutturucu bir tabiatının olduğu iddia edilen bu çalışmada, modernitenin bu tabiatının kökenleri analiz edilmiştir. Modern siyasal yapıların toplumsal hafızaya müdahale etme biçimleri ve bunun toplumsal hafızadaki karşılıklarının da incelendiği çalışmada, siyasal yapıların hafızayı biçimlendirme konusunda zannedildiği kadar muktedir olmadığı iddia edilmiştir. Bunun yanı sıra modernitenin seçici hatırlatmalarının olduğu örneklerle ifade edilmiştir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
10 Mayıs 2014 16:30 18:00 İlmi Etüdler Derneği