GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Modern Dönemin İmkanları ve Estetik Yolculuğumuz

Konuşmacı: Ahmet Mercan

Yazar, şair ve oyun yazarı Ahmet Mercan, İLEM Eğitim Programı Kapanış Konferansı ve Mezuniyet Programında estetiğin algılanış biçimi ve sanat anlayışımıza dair tarihsel süreklilik bağlamında bir konuşma yapacak.

2002 yılından bu yana yürütmekte olduğu eğitim programı ile nitelikli ilim talebelerinin yetişmesine vesile olan İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ilmi, geleneğin birikiminden yorumlayarak, yeni bir hayat nizamı için gerekli bilgi ve birikimi oluşturmayı hedeflemektedir. Bu gaye ile uzun yıllar sürdürülen İLEM Eğitim Programı bu yıl 16. dönem mezunlarını veriyor.

Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında üç yıl süren İLEM Eğitim Programını tamamlayan öğrencilerin mezuniyetlerinin gerçekleştiği hem de kapanış konferansının icra edildiği bir kapanış ve mezuniyet programı düzenleniyor. Bu seneki Kapanış Konferansında yazar, şair ve oyun yazarı Ahmet Mercan, “Modern Dönemin İmkanları ve Estetik Anlayışımız” başlığı çerçevesinde Estetiğin Seyri ve Estetik Anlayışımıza dair konuşma gerçekleştirecektir. Mercan, öncelikle sanat ve zanaat tanımlamalarından yola çıkarak estetik algımızın nasıl oluştuğuna dair bir çerçeve çiziyor. Her sanat eserinin ve sanatçının arkasında bir tasavvur bir görüş olduğuna değindikten sonra İslam sanatının belirleyici özelliklerinden olan tevhid, tenzih ve helal-haram konumlanışıyla kendini var ettiğini, tevhid temelli inancı merkeze alan ve ilk peygamberden başlayıp günümüze kadar, büyük kırılmalara uğramadan, gelişerek özgün varlığını koruyan bütüncül varlık ve bilgi tasavvurunun dünyaya sirayet biçiminin İslam sanatının ayırt edici bir özelliği olduğunu söylüyor.

İnsanın varoluş gayesinden uzaklaştığında yani fıtratına yabancılaştığında körleşmeye başladığını söyleyen Mercan, sanatın bu aşamada devreye girdiğini aşkın alanın varlığı, mümin sanatçının sonsuzluk literatürüne sahip olma ve bu zenginliği içinde barındırdığı için bu körleşmeden ve tekrardan kurtulmayı duraksız yürüyüş imkanıyla zenginleşerek mümin sanatçıyı ayrıcalıklı kıldığını aktarıyor.

İslam sanatında içerik ve biçimin birlikte doğru fıtrata uygun olması gerektiğini söyleyen yazar, seküler sanat anlayışıyla bu açıdan farklılık arzeden İslam’ın sanat anlayışı haram üzre konumlanmadığını, insanı tanrılaştıran beden üzerinden güzellik anlayışı kuran Grek sanatının farklı bir yürüyüşe sahip olduğunu belirtiyor. Bu iki anlayışı karşılaştıran yazar, İslam da bedenin emanet oluşu, ailenin dokunulmazlığı, insanın mahrem boyutuyla kişiliğinin zengin içeriğe sahipliği, cinselliği sanatın bir unsuru görmemesinden kaynaklandığını, modern dönemde insanın mahremiyet boyutundan koparılması sanatın zevklere endekslenmesiyle seküler sınırlara taşınmış olduğuna değiniyor.

Konferansın akabinde mûsikî dinletisi olup daha sonrada İLEM Eğitim Programı’ndan mezun olmaya hak kazanan öğrencilere mezuniyet belgeleri verilecektir.

İLEM Eğitim Programı 2016-2017 Kapanış Konferansı ve Mezuniyet Programı 06 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 15:00 de Üsküdar Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecektir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
06 Mayıs 2017 15:00 17:00 Üsküdar Gençlik Merkezi