GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Mısır’da Tarihçilik ve Tarih Yazıcılığı (1800-1850)

Konuşmacı: Halil İbrahim Erol

Bu doktora araştırması Osmanlı-Mısır modernleşmesi ve Mısır tarihine genel bir bakış sunarak Kavalalı Mehmed Ali Paşa yönetiminde, Mısır’da gerçekleşen değişimleri incelemektedir. Sonrasında, matbaa ve neşriyat masaya yatırılmakta, Fransızca ve İngilizce gibi Avrupa dillerinden tarih alanında Arapça ve Türkçeye yapılan çevirilere odaklanılmaktadır. İkinci bölümde, Mısır’daki tarih yazıcılığının izi sürülmektedir. Kendi bağlamında değerlendirilmek amacıyla dönemin tarihçiliği, Osmanlı dönemi boyunca ortaya çıkan ana unsurlarla mukayeseli olarak incelenmektedir. Bu bağlamda Abdurrahman el-Cebertî, Abdullah eş-Şarkâvî, İsmail el-Haşşâb ve Ahmed er-Recebî, sırasıyla incelenmektedir. Akabinde Mısırlı tarihçiler ve eserleri kendi aralarında mukayese edilmektedir. Son bölümde, Mısır’ın Fransızlar tarafından işgaliyle bağlantılı bir şekilde ortaya çıkan tarih yazıcılığı ele alınmaktadır. Öncelikle Fransızların Mısır’a olan ilgilerinin tarihsel arka planının izleri sürülmekte ve Abdurrahman el-Cebertî ile Nikola et-Türk’ün Fransız işgaline dair yazdıkları tarih eserleri karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
30 Ocak 2020 18:30 İlmi Etüdler Derneği