GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Metafiziği Yeniden Düşünmek

Konuşmacı: Ömer Türker

Ömer Türker tarafından metafiziğe yöneltilen çağdaş eleştirileri, bunların tarihsel kökenleri ve teorik duyarlılıkları ele alındıktan sonra metafizik bilginin ve metafizik düşüncenin vazgeçilmezliği ve bununla birlikte olası bir metafizik teorinin hangi sorunları göğüslemesi gerektiğini anlattı.

Konuya Sadreddin Konevi'ye ait çarpıcı bir rüya ile başlayıp bu bağlamdaki meseleler olabildiğince derinlemesine tartışılacaktır. Bu kapsamda, öncelikle “bir disiplin olarak” metafizikten ne kastedildiği açıklanacak, ardından da açıklanan anlamda metafiziğin imkanına ilişkin sorunları tartıştı.

Nihayet, metafiziğin hangi veçhelerle tekrardan nasıl ele alınması gerektiği ve çağdaş düşüncenin metafiziği nasıl etkilediğini anlattı.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
25 Ekim 2013 19:00 21:00 İSAM Konferans Salonu