GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Menâkıbnâme Kavramının Tarihsel Gelişimi

Konuşmacı: Haşim Koç

Bu seminerde İslam sufilerinin hayatlarından bahseden temel kaynaklar niteliğindeki menâkıbnâmelerin nasıl ortaya çıktığı, menkıbe geleneğinin nasıl ve neden oluştuğu ele alınarak menakıbnâme türleri incelenmiştir. İslam dünyasında tarikatların ortaya çıkmasıyla birlikte, pîrlerin hayatlarını örnek almak ve kendisini yüceltmek amacıyla genellikle ilgili tarikatın müntesipleri yahut şeyhin halifeleri tarafından menâkıbnâme adı verilen eserler kaleme alınmıştır. Menâkıbnâmeler belirli bir şahsı veya bir tarikatın bütün tarihini ihtiva etmektedirler. Selçuklu döneminde Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Evhâdüddîn Kirmânî, Seyyid Hârun-ı Velî, Osmanlı döneminde ise Emir Sultan, Geyikli Baba, Hacı Bayrâm-ı Velî, Akşemseddin, Şeyh Şabân-ı Velî, Hasan Ünsî, İbrâhim-i Gülşenî gibi şahsiyetler hakkında yazılan menâkıbnâmeler oldukça meşhurdur. Alevi-Bektaşî geleneği içerisinde önemli yere sahip Hacı Bektâş-ı Veli, Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Hacım Sultan, Şücaeddin Veli, Seyyid Ali Sultan gibi Kalenderi şeyhlerinin hayatlarından bahseden eserlerin varlığı bilinmektedir. Vilâyetnâme adı verilen bu eserler günümüzdeki Alevi-Bektaşi kültürünün tarihsel temellerinin anlaşılmasında çok önemli bir yere sahiptir. İki sunumdan meydana gelen seminerlerin ilkinde menâkıbnâme kavramı, ikincisinde ise vilâyetnâme kavramı üzerinde durulmuştur. 

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
02 Mayıs 2015 18:00 İLEM Konferans Salonu