GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN
Menâhicül-Ahlâkis-Seniyye Çalıştayı

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi kapsamında geleneğin etkili ahlâk metinlerinden biri olan Ahlâk-ı Adudiyye şerhlerinden 7 tanesi tahkik ve tercümesi yapılarak yayımlandı. 2015 yılında proje içerisinde mevcut literatürle irtibatlı çalışmalar yapılmaya devam etti. Bu bağlamda sözkonusu geleneğin devamı sayılabilecek bir 16. yüzyıl ahlâk eseri olan Menâhicü’l-Ahlâki’s-Seniyye fî Mebâhici’l-Ahlâki’s-Sünniyye adlı eserin incelenerek farklı bağlamlarda değerlendirilmesinin hedeflendiği Menâhicü’l-Ahlâki’s-Seniyye Çalıştayı 25 Aralık 2015 tarihinde İLKE’de gerçekleştirildi.

Eser hakkında ayrıntılı bir sunum hazırlayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Osman Demir, eserin genel sistematiği, hece harfleri üzere düzenlenmesi, farklı yöntemleri birleştirmesi, oldukça geniş bir kaynak yelpazesine sahip olması üzerinde durdu. Demir ayrıca rivayet merkezli bir yöntemi ve didaktik tarzı tercih etmesi vb. sebeplerin risaleyi dönemi itibarıyla özgün kıldığı ve bu açıdan çok yönlü incelenmesi gerektiğini belirtti. Kitap üzerine çalışmalarını ayrıntılandırmaya devam eden Demir, eserin ahlâk tasnifiyle kendine has orjinal bir yaklaşım ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca metnin tasavvufî dikkatinin yeni bir sünnî ahlâk kurmaktan ziyade vahdet-i vücutçu imalar barındırdığını ifade etti. Çalıştay katılımcı müzakareleriyle nihayetlendirildi. Proje içerisinde tahkik ve tercüme edilerek yayımlanacak eser, Türkçedeki İslam ahlâk düşüncesi literatürüne önemli bir katkı sağlayacak.