GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

08 Mart 2021Memlük Entelektüel Tarihi Çalıştayı Başlıyor


İlmi Etüdler Derneği (İLEM), çalıştaylar serisine yeni bir halka daha ekliyor. “Memlük Entelektüel Tarihi Çalıştayı” başlığıyla 20 Mart 2021 Cumartesi günü 09:45’te İLEM TV Youtube kanalında gerçekleşecek çalıştayda alanın uzman isimleri bir araya geliyor.

Çalıştay ile Memlükler dönemi entelektüel tarih araştırmaları kapsamında yeni çalışmalarda görülen eğilimlerin ve alandaki ilgili tartışmaların değerlendirilmesi ve yeni problematiklerin belirlenmesi üzerinde durulması bekleniyor. Öte yandan çalıştayın Memlükler dönemi üzerine yapılacak entelektüel tarih çalışmaları için bir zemin oluşturulması, bu konudaki tartışma alanlarını görünür ve izlenebilir hale getirilmesi de hedeflenmekte.

Açılış ve Kapanış oturumları ile toplamda yedi oturumdan oluşacak çalıştayın programı ise şöyle;

09:45-10.00

Açılış Oturumu

Abdulkadir Macitİlmi Etüdler Derneği Başkanı

Büşra Sıdıka KayaMemlük Entelektüel Tarihi Çalıştayı Koordinatörü

Ertuğrul İ. ÖktenDüzenleme Kurulu Üyesi

Halil İbrahim ErolDüzenleme Kurulu Üyesi

0:00–11:00

I. Oturum

MEMLÜKLER DÖNEMİ FIKIH ÇALIŞMALARI

Tuncay Başoğlu, Oturum Başkanı

M. Emin Canlı, “Memlükler Dönemi Üzerine Yapılan Fıkıh Çalışmaları”

M. Fatih Yalçın, “Memlükler Dönemi Adlî Sisteme Dair Yapılan Çalışmalar”

Sümeyye Olgaç, “Memlükler Dönemi Furuk ve Kavaid Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme”

11:30–12:30

II. Oturum

MEMLÜKLER DÖNEMİ MAKRİZİ VE HADİS ÇALIŞMALARI

Halit Özkan, Oturum Başkanı

Tuba İşçimen, “Modern Dönem Makrîzî Çalışmaları”

Fatma Kübra Akyüz, “Kâmiliyye ve Şeyhûniyye Dârülhadisleri Hakkında Makrîzî Ne Söyler?”

Nagihan Emiroğlu, “Hadis Rivayet Geleneğinin Bir Parçası Olarak Memlükler Döneminde Kadın Olmak”

13:00–14:00

III. Oturum

MEMLÜKLER DÖNEMİ ULEMÂ ÇALIŞMALARI

Abdurrahman Atçıl, Oturum Başkanı

M. Enes Midilli, “Memlük Ulemâsını Mansıplar Üzerinden Çalışmak: Âlimlerin Mansıplarla İlişkilerine Farklı Yaklaşımlar”

Büşra S. Kaya, “Bilgi ve Otorite Arasında “Beşik Ulemâsı” Problemi”

Gürzat Kami, “Memlük-Osmanlı Geçiş Döneminde Suriye ve Mısır’da İlmî Hayat ve Ulemâ: Bir Literatür Değerlendirmesi”

14:30–15:30

IV. Oturum

MEMLÜKLER DÖNEMİ BİLGİ VE SOSYAL PRATİK ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Fatih Yahya Ayaz, Oturum Başkanı

Ömer Faruk İlgezdi, “Memlükler Dönemi “Popüler Kültür” Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme”

Habibe Şeyma Akyüz, “Memlükler Döneminde “Şeyhâ” Kavramı Ekseninde Kadın Çalışmaları

Ümmügülsüm Tokgöz, “Memlük Kahire’sinde İslâmî İlimlerin Yüksek Öğretim Mekânı Olarak Hankahlar”

 

16:00–17:00

Kapanış Oturumu

GENEL MÜZAKERE, İMKANLAR, YOLLAR VE PROBLEMLER

Dr. Büşra S. Kaya, Oturum Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul İ. Ökten, Müzakereci

Doç. Dr. Tuncay Başoğlu, Müzakereci

Prof. Dr. Halit Özkan, Müzakereci

Doç Dr. Abdurrahman Atçıl, Müzakereci

Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz, Müzakereci