GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Mekân ve Rekabet Etkileşimi: İstanbul Merter Tekstil Merkezi’nde Mekânsal Yoğunlaşma – Rekabet Olgusu

Konuşmacı: Muhammed Esad Tiryaki

Bu sunum mekânsal yoğunlaşma ve rekabet kavramları çerçevesinde İstanbul Merter Tekstil Merkezi’nde kümelenme eğilimleri üzerinedir. Mekânsal yoğunlaşma ve rekabet arasındaki etkileşim Alfred Marshall ve onu takip eden iktisatçı ve düşünürler tarafından özellikle vurgulanmış ve bu iki olgunun nedenleri ve sonuçları üzerine çalışmalar yapılmıştır. Sunumda mekânsal yoğunlaşma ve rekabet kavramları kümelenme yaklaşımı çerçevesinde tartışıldı ve bu iki kavramın Neoklâsik İktisat Okulu, Bölge Bilimi, Ekonomik Coğrafya Anlayışı ve Elmas Modeli gibi farklı yaklaşımlar tarafından nasıl ele alındığı vurgulandı. Sunumda mekânsal yoğunlaşma-rekabet ilişkisini Merter Tekstil Merkezi’nde mekânsal olarak ele alınmış ve Merter’deki firmaların mekânsal yoğunlaşma-rekabet ilişkisi araştırılmıştır. Bu araştırma için geliştirilen modelde firmaların mekânsal yoğunlaşma ve rekabetleri arasındaki ilişki sorgulanmış ve modelde bulunan sonuçlar firma görüşleri ile mukayese edilmiştir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
23 Mayıs 2015 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği