Mehmet Alıcı

2002 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki lisans eğitimini; 2005’te ise aynı fakültenin Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalındaki yüksek lisansını tamamladı. 2006-2007’de MEB bursuyla Ürdün’de bulundu. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ABD’de University of California, Irvine, S.M. Jordan Center for Persian Studies and Culture adlı merkezde doktora tezi konusunda araştırmalar yaptı. İstanbul Üniversitesi SBE Dinler Tarihi Anabilim Dalında 'Mecusi Geleneğinde Tektanrıcılık ve Düalizm İlişkisi' başlıklı teziyle doktora çalışmasını tamamladı. Doktora tez çalışması ‘Kadim İran'da Din’ (Ayışığı kitapları 2012) başlığıyla basıldı. Alıcı, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.