GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Medrese Geleneğinin Günümüze Aktarılmasının İmkanları

Konuşmacı: Bedri Mermutlu

Müslümanların tarih boyunca medrese adı altında kurumsallaştırdıkları örgün öğretim sistemi yüzyıllar boyunca kendini pekiştirmiş, geliştirmiş, zaman zaman tashih etme ihtiyacını duymuş ve yirminci yüzyıla kadar topraklarımızdaki varlığını devam ettirmiştir. Bugün büyük ölçüde tarihe mal olmuş bu köklü kurumdan hâlâ alınması mümkün ve gerekli unsurlar söz konusudur. Bir asra yakındır rakipsiz biçimde yer tutan okul sisteminin hâlâ oturmuş bir sistem olmaması ve -daha önemlisi- kalite yönünden tartışılmaktan bir türlü çıkamaması geleneksel öğretim sistemine daha yakından bakmaya bizi zorlamaktadır. Bu yönde bir bakışın zamanımızın öğretim kurumlarına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.

Eski yazının bu öğrenim sürecinde vazgeçilmeyecek bir araç olduğu her geçen gün daha iyi fark edilmeye başlanmıştır. Yalnız sosyal bilim insanlarının değil her alanda çalışan kişilerin yeniden eski yazıyı öğrenmesini ve o yazının kusursuz bir okuyucusu olmasını hem kültür hem medeniyet şartlarının dayattığı bir aydın zorunluluğu olarak görüyoruz.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
03 Ekim 2012 18:00 İLEM Konferans Salonu