GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Medeniyetimiz ve Sanat

Konuşmacı: Hüseyin Kutlu

İslam sanatlarının anlaşılmasında önemli bir yeri olan ve özellikle hat sanatı dairesinde kıymetli eserler veren Hattat Hüseyin Kutlu İLEM Eğitim Programı 2013 - 2014 Kapanış Konferansı’nda “Medeniyetimiz ve Sanat” konusu ele aldı. Konferansta son iki yüz senede İslam dünyasının modernleşme serüveni ve bu serüvenin İslam sanatlarına yansımaları tartıştı.

İslam medeniyetinin oluşum ve gelişim süreci üzerinde duran Kutlu, Müslümanların yaşadıkları coğrafyada bırakmış oldukları sanat eserleri ve bu eserlerin İslam’ın varlık ve hayat anlayışı ile nasıl yoğurduklarını anlattı.

Hattat Hüseyin Kutlu, medeniyet ve sanat ilişkisini irdelediği konferansta ayrıca medeniyet kavramının farklı disiplinlerde nasıl kullanıldığına değinerek, İslam dünyasında bu kavramın nasıl anlaşıldığını açıkladı. Kutlu, İslam medeniyetinin kaynağının Kur’an-ı Kerim olduğuna vurgu yaparak; vahiy kaynaklı medeniyet anlayışını ele aldı.

Kutlu, Batı dışındaki ülkelerin modernleşme süreci ve sürecin etkileri üzerinde durarak, özellikle Osmanlı İmparatorluğunun modernleşme tecrübesi ve bunun toplumsal düzeydeki yansımalarını anlattı. Batılılaşma hamlesi ile birlikte klasik sanat anlayışındaki kopuşa değinen Kutlu konferansta, günümüzde İslam dünyasının sanatla kurduğu ilişki üzerinde durarak, İslam sanatlarının güncel yapısı değerlendirdi

Tarih Başlangıç Bitiş Yer