GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Medeniyet Perspektifleri

Medeniyet Perspektifleri başlığını taşıyan bu ders boyunca Norbert Elias’ın “Uygarlaşma Süreci I ve II”, Arnold Toynbee’nin “Tarih Bilinci” ve “Uygarlık Yargılanıyor” kitapları, Gumilev’in “Etnogenez: Halkların Şekilleniş, Yükseliş ve Düşüşleri”, İbni Haldun’un “Mukaddime”si gibi klasikler çerçevesinde bir taraftan, tekil medeniyet kavramsallaştırmasından çoğul medeniyetler kavramsallaştırmasına geçişin izi sürülecek, diğer taraftan kültür ve medeniyet kavramlarının gelişimi ve bu kavramsallaştırmalara ilham veren olgu ve süreçlerin nasıl resmedildiğine odaklanılacaktır. Böylece katılımcıların ulus devletlerin yanı sıra medeniyetleri analiz birimi olarak ele alan yaklaşımlara aşina olmaları ve farklı medeniyet tanımlarından, kriterlerine ve medeniyetlerin ortaya çıkmasına sebep olan olgulardan gerileyiş ve çöküş süreçlerine kadar kuşatıcı bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Tarih Saat Yer
15 Mart 2018 18:00 İLEM
22 Mart 2018 18:00 İLEM
29 Mart 2018 18:00 İLEM
05 Nisan 2018 18:00 İLEM
12 Nisan 2018 18:00 İLEM
19 Nisan 2018 18:00 İLEM
26 Nisan 2018 18:00 İLEM
03 Mayıs 2018 18:00 İLEM