GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İnsanlık Hicaz’dan Bilad-ı Şam’a, Irak-ı Acem’den Horasan’a, Mağrip’ten Endülüs’e, Sind’den Hind’e, Maveraünnehir’den Türkistan’a, Anadolu’dan Rumeli’ye pek çok havza üzerinde tarih içerisinde muhtelif medeniyetler kurmuşlardır. Bu havzalar üzerinde hüküm süren pek çok hanedanlık gerek kendisinin gerek havzanın gerekse de insanlığın tarih yazımına katkılar sunmuştur. Bu kaynaklar dönem üzerine çalışan araştırmacılar tarafından bilinmekle birlikte bu havzalara dair çalışma yapmak isteyen ilim insanları özellikle genç tarihçiler ve araştırmacılar tarafından bütünlüklü bir şekilde bilinmemektedir. Bu çalıştay serisi ile ana medeniyet havzalarında kaleme alınan tarih kaynaklarının teknik hususiyetleri ile tanıtılması ve geçmişinden günümüze havzada biriken tarih kaynaklarının bütünlüklü bir şekilde gösterilmesi hedeflenmektedir. Bu minvalde İran havzası ile başlayan çalıştay dizisinin Orta Asya, Afrika, Hind, Anadolu şeklinde devam ettirilmesi planlanmaktadır. Bu sayede İslam medeniyetinin de tarih hafızası gün yüzüne çıkarılmış olacaktır.

İlkini gerçekleştireceğimiz bu çalıştay ile İran havzasında hükümdarlık süren İslam Öncesi (Persler, Sasaniler) ve İslami dönemi hanedanlıklarda veya devletlerde (Emeviler, Abbasiler, Samaniler, Gazneliler, Selçuklular, Harzemşahlar, Moğollar, Osmanlılar, Timurlular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler, Afşarlar, Zendler, Kacarlar ve Pehleviler) yazılan bütün tarihi hafıza gün yüzüne çıkarılacak, tarih kaynakları bölümleri, muhtevası ve ayırt edici özellikleri gibi teknik esasları itibariyle ele alınacaktır. Bu sayede İran havzasına dair tarih kaynakları bütünlüklü bir şekilde istifadeye sunulacaktır. 

BAŞVURU FORMU

PROGRAM İÇERİĞİ

Oturum ve Konuşmacılar

09:00–09:30

Kayıt ve Açılış

09:30– 9:45

Açılış Konuşması

Süleyman Güder, İLEM Yönetim Kurulu Başkanı

Abdulkadir Macit, İLEM İhtisas Tarih Çalışma Grubu Koordinatörü

09.45–11:05

I. Oturum

Oturum Başkanı: Şefaattin Deniz

Osman Gazi Özgüdenli, “Ortaçağ İran Tarih Yazıcılığının Doğuşu ve Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme

Turhan Kaçar, Sasani Tarihinin (226-651) Bizans Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme

Ertuğrul Ökten, “Erken Dönem Gazneli (963-1186) Tarih Yazımında Tarih ve İktidarın Kurgulanması Üzerine Bir Değerlendirme

Oturum Müzakereleri

11:05–11:20

Çay Arası

11:20–12:40

II. Oturum

Oturum Başkanı: Turhan Kaçar

Cihan Piyadeoğlu, “Selçuklular Tarihi’nin (1040-1308) Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme

Meryem Gürbüz, “Hârezmşahlar Devri (1097-1231) Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme

Hayrunnisa Alan, “Timurlu Dönemi (1370-1507) Tarih Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme

Oturum Müzakereleri

12.40–13.30

Yemek Arası

Yemek ve Çay Arası

13:30–14:50

III. Oturum

Oturum Başkanı: Osman Gazi Özgüdenli

Aydın Usta, “Tevaifu’l-Müluk Devri Tarih Yazıcılığı”

Aydın Usta, “Sâmânîler Devri Tarih Yazıcılığı

Mehmet Dağlar, “Akkoyunlu (1340-1514) ve Karakoyunlu (1351-1469) Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme

Oturum Müzakereleri

14:50–15:05

Çay Arası

15:05–16:40

IV. Oturum

Oturum Başkanı: Ertuğrul Ökten

Şefaattin Deniz, “Zend Tarihinin (1751-1794) Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme

Yılmaz Karadeniz, “Kacarlar Dönemi (1796-1925) Tarih Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme

Serhan Afacan, “Pehlevi Dönemine (1925-1979) İlişkin Kaynaklar Üzerine Bir Değerlendirme

Şefaattin Deniz, “Safevi Kronikleri (1501-1736) Üzerine Bir Değerlendirme

Oturum Müzakereleri

16:40–17:00

Müzakereler ve Kapanış

Osman Gazi Özgüdenli

Turhan Kaçar

Şefaattin Deniz

Serhan Afacan

Koordinatör

Şefaattin Deniz, Serhan Afacan, Abdulkadir Macit

Sekreterya

Mehmet İlkay Çiftci

Raportör

Emre Özgören