GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Mantık Çeşitleri ve Puslu Mantık (Fuzzy Logic)

Konuşmacı: Yücel Yüksel

Mantık farklı önermeler arasındaki çıkarımları konu edinir. Örneğin p ⇒ q önermesi ”q” nun doğru olduğunu değil, ”p” nin doğru olması koşulu altında doğru olduğundan söz eder. Bir kısım doğruluğu apaçık temel öncüller (aksiyomlar) üzerinden yapılan çıkarımlar yardımıyla elde edilen önermelerin doğruluk kriterinden bahseden bu sistem, çoğu zaman elde edilen bu yeni önermelerin aslında temel öncüllerde saklı bulundukları ve yeni bir bilgi vermedikleri gerekçesiyle eleştirilmiştir.

Genel olarak bir önermenin doğruluk değerini, Aristoteles mantığından farklı olarak, 1 ve 0 değil de, [0,1] aralığında rasyonel (kesirli) bir sayı olarak ifade eden Fuzzy Logic, mantığın ve fiziki dünyanın yeni bir perspektiften görülmesini sağlamıştır. Teori, bu yeni doğruluk ölçütüyle, özellikle Batı felsefesinin arka planında önemli bir yer tutan Plâtoncu görüşün aksine, fiziki nesneleri konu alan yargıların nasıl, niçin veya ne zaman doğru olabileceğine dair tartışmayı bitirmiştir. Çünkü bu teoriye göre, “doğru” kavramının dil içindeki kullanımı bulanıktır; dolayısıyla ”doğru” (veya ”mutlak doğru”) gibi bir kavramın yerine ”çok doğru”, ”oldukça doğru” gibi kavramları kullanmak mümkündür. Bu seminerde, Aristoteles’ten günümüze kısa bir mantık tarihçesi verilerek, çeşitli mantık türleri ve ürettikleri bilginin mahiyeti üzerinde durulacak ve Fuzzy logic (Puslu Mantık) teorisinin felsefi arka planı hakkında konuşulmuştur.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
02 Mayıs 2014 19:00 İLEM Konferans Salonu