GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Mahremiyetin Dönüşümü ve Tesettür Pratiklerinin Beğeni Konusu Haline Gelmesi

Konuşmacı: Alev Erkilet

Bu sunumda, son dönemde yaygınlaşmakta olan İslami moda dergilerinin kılık-kıyafet sosyolojisi ve beğeniler açısından çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, ilk olarak giyimin sosyolojik olarak nasıl ele alınabileceği ve Sorokin, Simmel, Veblen, İbni Haldun gibi sosyal bilimcilerin giyim/moda olgusuna yaklaşımları ele alınacaktır. İkinci olarak da İslami moda dergilerinin içerik ve söylemleri üzerinde durulacaktır.

Bu çerçevede tesettürün bir beğeni konusu haline gelmesinin, Müslümanların “sınıf” ve “mahremiyet” konusundaki değerlerinin değişimi ile birlikte okunması gereken bir süreç olduğu gösterilmeye çalışılacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
16 Nisan 2016 17:00 İLEM Konferans Salonu