GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Lüks ve İhtiyaç Arasında Değişen Mekân Beğenileri

Konuşmacı: Köksal Alver

Bu sunum, mekân algılarının değişimi hakkındadır. Mekân, bilindiği gibi insan ve toplum gerçekliğinin en önemli kategorilerinden biridir. Her toplumsal kategori gibi mekân da toplumsal değişimi gösteren, toplumsal değişimi örnekleyen bir özelliğe sahiptir. Mekân, insan ve toplumun yaşam biçimini, gündelik hayat pratiklerini, kimlik yapılarını, değerler ve inançlar alanını, estetik yaklaşımlarını, tasarım özelliklerini, tasavvurlarını ve dünya görüşlerini yakın planda yansıtan bir ayna görevi görmektedir. Bir ihtiyaca binaen oluşan mekân, zamanla farklılaşmakta ve bir gösterge haline gelmektedir. Bir metafor ve sembol işlevi gören mekân, yoksulluğu, zenginliği içeren bir yapıya dönüşmektedir. Bu sunum mekânın zaman içindeki dönüşümlerini ihtiyaç ve lüks kavramları bağlamında tartışmaya açmaktadır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
20 Şubat 2016 17:00 İLEM Konferans Salonu