Levent Ünsaldı

1976 Ankara’da doğdu. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Sosyoloji alanındaki yüksek lisans öğrenimini 2000 yılında, Fransa’da, Lille Üniversitesi’nde tamamladı. Aynı alandaki doktora derecesini Paris Sorbonne Üniversitesi’nden 2004 yılında aldı (Türkiye’de asker ve siyaset). Belli bir süre aynı üniversitede post-doktora çalışmalarına (Bir ekonomizm eleştirisi) devam etmiş olan Ünsaldı, 2011 yılından beri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Heretik Yayınlarının kurucusu ve genel yayın direktörüdür. Ordu-Siyaset ilişkileri, kalkınma sosyolojisi, bilgi sosyolojisi, epistemoloji, bilim sosyolojisi, sosyoloji tarihi ve gündelik hayatın sosyolojisi temel ilgi alanları olmuştur. Bu alanlarda yazılmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır.